ربات خودروهای داخلی خودروسازان کارخانه

ربات: خودروهای داخلی خودروسازان کارخانه مسابقه ماشین بازار میلیون اختلاف

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»

مدل برطرف نقص از صندوق سپرده گذاری مسکن، با نشانه «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت گرفته جهت تامین مالی خریداران مسکن در

تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»

تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»

عبارات مهم : صندوق

مدل برطرف نقص از صندوق سپرده گذاری مسکن، با نشانه «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت گرفته جهت تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق بعد انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است هست؛ به طوری که اشتباهات سه گانه وام «یکم» مشمول بر قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح قیمت سود و مدت وقت بالای سپرده گذاری، در صندوق تازه برطرف خواهد شد.

تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»

در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.

نواقص سه گانه صندوق بعد انداز مسکن «یکم» با طراحی مدل راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن «دوم» برطرف می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماحصل برگزاری نشست های کارشناسی بین متولی بخش مسکن، سیاست گذار پولی و بانک عامل بخش مسکن درخصوص راهکارهای برطرف نقص از صندوق بعد انداز مسکن یکم هم اکنون به طراحی مدل اصلاحی «پرداخت وام خرید مسکن در بافت های فرسوده شهری» در قالب «راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن دوم» منجر شده است است.

مدل برطرف نقص از صندوق سپرده گذاری مسکن، با نشانه «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت گرفته جهت تامین مالی خریداران مسکن در

این طرح که هم اکنون در مراحل نهایی بحث و بررسی قرار گرفته، قرار است با اثرگذاری زیاد از وام یکم بر قدرت خرید متقاضیان مصرفی از سه مسیر «کاهش طول دوره بعد انداز»، «کاهش مبلغ قسط ماهانه» و همچنین «کاهش قیمت سود تسهیلات»، رونق معاملاتی و ساخت وساز در بافت های فرسوده را تسریع کند. صندوق بعد انداز مسکن دوم به عنوان «مکمل» صندوق بعد انداز مسکن یکم که هم اکنون به متقاضیان منزل اولی در پایتخت کشور عزیزمان ایران تسهیلات خرید مسکن با سقف ۱۶۰ میلیون تومان(به زوجین) پرداخت می کند، عمل می کند. تسهیلات خرید مسکن «دوم» با «حذف شرط منزل اولی»، با نشانه جنبش به ساخت وخرید مسکن در بافت های فرسوده ورونق معاملات ملک در محدوده های نشانه نوسازی، پرداخت خواهد شد.

در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن مختص منزل اولی ها از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم به علت وجود سه نقص عمده، در استطاعت همه متقاضیان مصرفی خرید مسکن نیست؛ به گونه ای که بعد از فرا رسیدن موعد پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم به سپرده گذاران، به خصوص از اوایل امسال، مشاهده شد خروجی این صندوق (دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران) به میزان ورودی آن(حجم عضویت کننده ها) نبوده است و در نتیجه اثرگذاری مورد انتظار را در تحرک بخشی به معاملات مصرفی از ناحیه تقاضای منزل اولی ها، برجای نگذاشته هست. در حالی که صاحب نظران اقتصاد مسکن به عنوان ضلع چهارم نشست های کارشناسی جهت طراحی مدل اصلاحی وام خرید مسکن پیش از این بر ضرورت برطرف این سه مانع عمده اعم از اقساط ماهانه زیاد، مبلغ سپرده اوج و همچنین طول دوره سپرده گذاری طولانی، تاکید داشتند، اکنون به دنبال آسیب شناسی های انجام شده است در این نشست ها، متولی بخش مسکن، سیاست گذار پولی و بانک عامل بخش مسکن نیز با پذیرفتن این اشکالات، مدل اصلاحی و مکمل صندوق بعد انداز مسکن یکم را در قالب صندوق بعد انداز دوم طراحی کرده اند.

چهار تفاوت «صندوق دوم» با وام یکم

تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، صندوق بعد انداز مسکن دوم که مدل راه اندازی آن هم اکنون در مراحل نهایی بررسی و جمع بندی قرار دارد، با همان سقف های مشخص شده است در دستورالعمل صندوق بعد انداز مسکن یکم(پرداخت سقف ۱۶۰میلیون تومانی تسهیلات در تهران، ۱۲۰میلیون تومانی در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و ۸۰ میلیون تومانی در شهرهای کوچک) به زوجین، مشروط به سپرده گذاری زن و شوهر، در بافت های فرسوده پرداخت می شود، با این حال ضوابط اصلاح شده است در قالب راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن دوم، دست کم چهار تفاوت عمده با صندوق بعد انداز مسکن یکم دارد. درحالی که صندوق بعد انداز مسکن یکم از ابتدا جهت پاسخ به نیاز تامین مالی زوج های جوان و متقاضیان منزل اولی راه اندازی شد، در صندوق بعد انداز مسکن دوم «شرط منزل اولی بودن» از بین بردن و این تسهیلات به همه متقاضیان واجد شرایط اعم از منزل اولی یا دارای سابقه مالکیت، صرفا در محدوده بافت فرسوده پرداخت می شود.

دومین تفاوت صندوق بعد انداز مسکن دوم با صندوق یکم در این است که در این صندوق«ایرادات سه گانه صندوق یکم» در قالب اصلاح «مدت وقت بازپرداخت»، «نرخ سود تسهیلات» و همچنین «مدت وقت سپرده گذاری» برطرف شده است هست؛ در حالی که هم اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن از صندوق بعد انداز مسکن یکم در پایتخت کشور عزیزمان ایران باید حداقل جهت یک سال مبلغ ۴۰ میلیون تومان جهت دریافت وام انفرادی ۸۰ میلیونی سپرده گذاری کنند، مطابق با آنچه در مدل راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن دوم پیشنهاد شده، مدت وقت یکساله سپرده گذاری به ۱۰ ماه و در عالی ترین حالت به ۸ ماه مشروط به رعایت کف سپرده گذاری لازم(به عنوان مثال ۴۰ میلیون تومان جهت تهران)، کم کردن می یابد.

مدل برطرف نقص از صندوق سپرده گذاری مسکن، با نشانه «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت گرفته جهت تامین مالی خریداران مسکن در

همچنین قیمت سود تسهیلات مسکن یکم که هم اکنون در بافت های فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق شهری ۵/ ۹ درصد است در صندوق بعد انداز دوم به ۷ درصد کم کردن خواهد یافت، از سوی دیگر قرار است در صندوق بعد انداز مسکن دوم، طول دوره بازپرداخت تسهیلات که هم اکنون جهت وام یکم ۱۲ سال است به ۱۵ سال و در عالی ترین حالت به ۲۰سال زیاد کردن یابد؛ با زیاد کردن طول دوره بازپرداخت وام مسکن دوم به ۲۰ سال، مبلغ قسط ماهانه وام ۳۰ درصد نسبت به مبلغ قسط وام یکم کم کردن می یابد؛ به عنوان مثال درحالی که هم اکنون مبلغ قسط ماهانه تسهیلات زوجین ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است در مدل صندوق بعد انداز مسکن دوم، این مبلغ به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد.

تفاوت سوم صندوق بعد انداز مسکن دوم با صندوق یکم، «پرداخت تسهیلات از محل این صندوق صرفا جهت متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده» هست؛ درحالی که وام مسکن یکم به متقاضیان منزل اولی اعم از متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده یا سایر نقاط شهری پرداخت می شود. چهارمین تفاوت صندوق بعد انداز مسکن دوم با صندوق یکم، «افزایش ظرفیت تسهیلات دهی در این صندوق» هست؛ درحالی که صندوق بعد انداز مسکن یکم هر سال کمتر از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات، ظرفیت وام دهی دارد، ظرفیت وام دهی صندوق بعد انداز مسکن دوم حدود ۱۰۰ هزار فقره خواهد بود که کمی زیاد از ظرفیت صندوق یکم است.

تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»

قرار است صندوق بعد انداز مسکن دوم به عنوان مکمل صندوق بعد انداز یکم، توان پرداخت تسهیلات خرید مسکن را در کل بازار تقاضای مصرفی به لحاظ فقره وام، به دو برابر برساند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن دوم نیازمند «منابع کمکی» است تا علاوه بر جمع آوری سپرده متقاضیان جهت پرداخت هر سال حدود ۱۰۰ هزار فقره وام خرید مسکن در بافت های فرسوده، «تعادل منابع و مصارف» در این صندوق نیز حفظ شود؛ صندوق بعد انداز مسکن به نوعی «خودگردان» و مستقل از خط اعتباری تلقی می شود که بخش قابل توجهی از منابع آن از طریق «سپرده متقاضیان» تامین می شود با این حال، در صندوق «یکم»، جهت حفظ تعادل منابع و مصارف علاوه بر سپرده های متقاضیان، از محل استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن مهر، «منابع کمکی» در اختیار صندوق قرار گرفت.

دو کانال تامین منابع کمکی در اولویت

ماحصل برگزاری جلسات کارشناسی درخصوص شرح مدل اصلاحی وام خرید مسکن، از سوی متولی بخش مسکن، صاحب نظران اقتصاد مسکن و مجموعه دولت و نظام بانکی به معرفی ۵ کانال «تامین منابع کمکی» جهت راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن «دوم» منجر شده است هست؛ آن طور که مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به «دنیای اقتصاد» خبر داده هست، از ۵ کانال نامزد شده است به عنوان کانال های مالی تامین منابع کمکی صندوق بعد انداز مسکن، دو کانال در اولویت واقع شده است است که نسبت به سایر مسیرهای تجهیز منابع کمکی، استفاده از آن سهل الوصول تر و امکان پذیرتر است.

علی چگینی در این باره توضیح داد: زیاد کردن طول دوره استمهال منابع برگشتی تسهیلات مسکن مهر از ۱۰ به ۲۰ سال، تخصیص منابع از محل بودجه عمومی، انتشار اوراق رهنی (mbs) از طریق بانک مسکن و خرید این اوراق به وسیله سایر بانک ها از محل بخشی از سپرده های قانونی سایر بانک ها، انتشار اوراق ارزی با اعتبار منابع صندوق توسعه ملی و با پوشش ریسک زیاد کردن قیمت ارز از سوی دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی به اعتبار مانده مطالبات بانک مسکن از وام گیرنده ها که در قالب تسهیلات طی سال های اخیر به متقاضیان پرداخت شده است است در کنار سپرده گذاری ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در صندوق بعد انداز مسکن جهت یک دوره مشخص، ۵ کانال مهم جهت تجهیز و تامین منابع کمکی صندوق بعد انداز مسکن محسوب می شود.

درحال حاضر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداخت شده است از سوی بانک عامل بخش مسکن به وام گیرنده های سال های قبل به عنوان دارایی غیرقابل استفاده در وقت حاضر، وجود دارد که بانک عامل بخش مسکن می تواند به اعتبار این مطالبات، اوراق رهنی منتشر کند؛ به این معنا که بخشی از این مطالبات توانایی تبدیل به منابع نقد البته با استفاده از ظرفیت موسسات مالی خارجی را دارند؛ این درحالی است که تاکنون تنها در یک مرحله ۳۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی از سوی بانک مسکن انتشار یافته است.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی اعتقاد است یک پیشنهاد جهت تجهیز منابع کمکی صندوق های بعد انداز مسکن این است که با کمک دولت، بانک عامل بخش مسکن مطالبات خود از وام گیرنده ها را به کشورهای خارجی بفروشد؛ به عنوان مثال بانک توسعه اسلامی حاضر است در این زمینه همکاری کند. با این حال چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن، اعتقاد است در شرایط فعلی کم هزینه ترین و عملی ترین روش جهت تامین منابع کمکی مورد نیاز جهت تقویت منابع صندوق های بعد انداز مسکن، «افزایش طول دوره استمهال منابع برگشتی تسهیلات مسکن مهر» و «سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در صندوق بعد انداز مسکن» است.

چقدر منابع کمکی موردنیاز است؟

گزارش «دنیای اقتصاد» از بررسی های انجام شده است از سوی چهار ضلع نشست های کارشناسی(متولی بخش مسکن، سیاست گذار پولی، بانک عامل بخش مسکن و صاحب نظران اقتصاد مسکن) جهت تدوین مدل اصلاحی صندوق بعد انداز مسکن حاکی هست، در صورت اصلاح مدل سپرده گذاری جهت پرداخت وام و در صورتی که اصلاح به عالی ترین شکل انجام شود (نرخ سود ۷ درصدی، دوره ۲۰ ساله بازپرداخت و سپرده گذاری ۸ ماهه جهت دریافت وام)، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی کمکی مورد نیاز است که البته بانک عامل بخش مسکن اعتقاد است این حجم از منابع مورد نیاز زمانی از اثرگذاری کافی و موردنظر برخوردار خواهد بود که به صورت یکجا و از همان ابتدا در صندوق بعد انداز مسکن دوم قرار بگیرد. این درحالی است که در صورت اصلاح و اعمال حداقلی تغییرات در فرآیند سپرده گذاری در صندوق بعد انداز مسکن دوم (نرخ سود بین ۷ تا ۸ درصدی، بازپرداخت ۱۵ ساله تسهیلات و سپرده گذاری ۱۰ ماهه به جای یکساله)حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع کمکی مورد نیاز است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، صندوق بعد انداز مسکن دوم علاوه بر آنکه با نشانه ایجاد مسیر مکمل و برطرف اشتباهات سه گانه در صندوق بعد انداز مسکن یکم، طراحی شده است است به نوعی مکمل طرح مسکن «پیشگام» نیز محسوب می شود؛ طرح «پیشگام» با نشانه ساخت و تامین مسکن در بافت های فرسوده شهری حدود یک هفته گذشته از سوی متولی بخش مسکن و مدیر جمهوری جهت اجرای مدل تازه نوسازی در محدوده ها و محلات هدف، مورد توافق قرار داده شد و هم اکنون در مرحله بررسی پیش نویس «طرح اقدام» این طرح قرار دارد. طرح مسکن پیشگام به منظور حمایت از سمت عرضه و ساخت مسکن در بافت های فرسوده طراحی شده است این درحالی است که ماموریت تعریف شده است در قالب صندوق بعد انداز مسکن دوم، حمایت از سمت تقاضای مسکن جهت خرید آپارتمان در بافت های فرسوده شهری است.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: صندوق | منابع | اقتصاد | اقتصاد | اندازی | اقتصادی | تسهیلات | تسهیلات مسکن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz