ربات خودروهای داخلی خودروسازان کارخانه

ربات: خودروهای داخلی خودروسازان کارخانه مسابقه ماشین بازار میلیون اختلاف

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کانتینرهای قاچاق دقیقا کجا هستند؟

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی گمرک کشور عزیزمان ایران ، اطلاعات کانتینرهای ترخیص شده است از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت

کانتینرهای قاچاق دقیقا کجا هستند؟

کانتینرهای قاچاق دقیقا کجا هستند؟

عبارات مهم : هوشمند

گمرک کشور عزیزمان ایران اعلام کرد : تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه دار هستند .

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی گمرک کشور عزیزمان ایران ، اطلاعات کانتینرهای ترخیص شده است از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه های گمرک قابل رهگیری است .

کانتینرهای قاچاق دقیقا کجا هستند؟

بنابراین گزارش ؛ با اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک از وقت اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده است و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می شود. ضمن اینکه امکان استعلام الکترونیکی پروانه ها در هر وقت و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده است و به طور میانگین فقط نیروی انتظامی جهت تعیین وظیفه محموله ها روزانه 10000 مورد استعلام الکترونیکی از سامانه های گمرک می گیرد و پروانه های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندهای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها قبل ، بعد و در حین ترخیص فراهم شده است و در صورت ارائه هر گونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده است از گمرک با توانایی جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک 40 آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد .

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی گمرک کشور عزیزمان ایران ، اطلاعات کانتینرهای ترخیص شده است از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت

هم اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل 100 درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی است .

با ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با نشانه مبارزه با تخلفات انجام شده است و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه ، فاکتور خرید ، عدل بندی و منشا ارز ، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی انجام و سامانه جامع گمرکی این توانایی را پیدا کرد که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک ، مانیفست الکترونیک ، فاکتور الکترونیک ، عدل بندی الکترونیک ، اظهار الکترونیک ، گواهی مبدا ، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی شرکت های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.

کانتینرهای قاچاق دقیقا کجا هستند؟

یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک ، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است و در صورت ارائه هر کد رهگیری یا سندی در خصوص یک محموله یا کانتینری که از گمرکات ترخیص شده است به آسانی جزئی ترین اطلاعات محموله در گمرک قابل رصد است و باید پرسید که کانتینرهای قاچاق دقیقا کجا هستند؟

واژه های کلیدی: هوشمند | اطلاعات | کد رهگیری | الکترونیک | الکترونیکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz